Actualizado: WhatsApp Messenger v.2.8.6521(BETA)


WhatsApp Messenger la aplicación de mensajeria multiplataforma que comunica con usuarios de BlackBerry, iOS, Android, Nokia, Windows Phone, se actualiza a la versión 2.8.6521 en forma BETA. 

Sistema operativo requerido: 4.6.0 o superior. 

0 comentarios: