PipBoy Tema Gratuito Para BlackBerry 85xx 93xx OS 4.6/5.0

Tema Gratuito Para BlackBerry 8520, 853o, 9300 y 9300


http://www.blackberrygratuito.com/images/02/PipBoy%20Theme!!%2085xx%2093xx%20Os%205.0.jpg


Descarga OTA (Os 5.0 85xx, 93xx) OTA (4.6 85xx) OFFLINE


Fuente:blackberrygratuito

0 comentarios: